Select Page

Na prvi dan pomladi smo na Gimnaziji Ilirska Bistrica s sklepnim srečanjem in zahvalo mentorjem obeležili zaključek programa Senčenje na delovnem mestu za dijake četrtega letnika gimnazije.

Karierna orientacija, ki poteka na šoli, vključuje več področij, ki jih dijaki raziskujejo in preizkušajo: svoje osebnostne lastnosti, okolje in  možnosti, ki jih le-to nudi, ter vsebino študijev in poklicev. In prav na zadnje področje se umešča tudi projekt Senčenje na delovnem mestu, ki dijakom omogoča spoznavanje poklicev na ta način, da za en dan  obiščejo delovna mesta, ki jih želijo spoznati, in opazujejo mentorja pri opravljanju vsakodnevnih nalog.  Izraz senčenje (angleško Job Shadowing) namreč izhaja iz oblike te metode – da ima zaposleni, ki izvaja svoje običajne delovne aktivnosti, za hrbtom opazovalca, ta pa »meče senco« na zaposlenega.  

Poleg tega senčenje omogoča dragoceno izkušnjo tudi mentorjem, saj tako lahko spoznajo mlade ljudi na njihovi poti odraščanja in jim pomagajo pri sprejemanju odločitve za prihodnost, delodajalci pa lahko na ta način predstavijo svoje podjetje in spoznajo potencialni bodoči kader. Senčenje tudi nas kot šolo povezuje z zaposlitvenimi prostori v lokalnem in tudi bolj oddaljenem okolju.  

Galerija slik

V okviru Inštituta za mladinsko politiko Ajdovščina je senčenje vodila Vanja Debevec, na šoli je projekt koordinirala šolska svetovalka Marija Pirih, finančno je projekt omogočila Občina Ilirska Bistrica, za financiranje zavarovanja pa je poskrbela šola.

Dijaki so senčili poklice: zdravnik pediater, fizioterapevt, kineziolog, inženir kemije, razvijalec umetne inteligence, veterinar, profesor geografije, inženir multimedije, arhitekt, kozmetičarka, biolog, ekonomist. Mentorji, ki so se prijazno odzvali, pa so senčenje nudili v naslednjih ustanovah: Zdravstveni dom Ilirska Bistrica, Inštitut Jožef Štefan (Ljubljana), Veterinarska ambulanta Vetris (Ilirska Bistrica), Zdravstveni dom dr. Franca Ambrožiča Postojna, Osnovna šola Dragotina Ketteja Ilirska Bistrica, RTV SLO – Regionalni TV in Radio Koper/Capodistria, Arhitekturni studio Burkeljca (Pivka), Kozmetični salon Nika (Sežana), ZOO Ljubljana in Primorska hranilnica Vipava, poslovna enota Ilirska Bistrica.

Na zaključni prireditvi je vodja senčenja  Vanja Debevec predstavila rezultate analize, ki je med drugim  pokazala, da so bili tako dijaki kot mentorji s senčenjem zelo zadovoljni. Mentorjem sta Inštitut za mladinsko politiko in Gimnazija Ilirska Bistrica podelila zahvale, prireditev pa smo zaključili s sproščenim klepetom.

Dijaki letošnjega četrtega letnika gimnazije so prva generacija dijakov, ki se je udeležila senčenja. Želimo si, da bi na Gimnaziji Ilirska Bistrica senčenje kot del karierne orientacije postalo tradicija. Zahvaljujemo se mentorjem in ustanovam, ki so senčenje omogočili, Inštitutu za mladinsko politiko Ajdovščina in Občini Ilirska Bistrica. Dijakom četrtega letnika, ki so se že prijavili na želene študijske programe, pa  na njihovi karierni in življenjski poti želimo veliko zadovoljstva.  

Šolska svetovalka
Marija Pirih
                                                                                               


(Število obiskov: 462)
Dostopnost