Select Page

Ureditev studia TV Galeja


Splošno
Status – faza: V teku

Kontaktni podatki
http://www.las-snezniknanos.si


Zavod TV Galeja Ilirska Bistrica je bil uspešen na razpisu LAS med Snežnikom in Nanosom za sofinanciranje operacij v okviru Strategije lokalnega razvoja, ki se bodo financirale iz sredstev Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja.

Projekt Ureditev studia TV Galeja je bil s strani Agencije Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja izbran za sofinanciranje v skupni višini 39.292,64€.
V projektu sodelujeta dva partnerja – Zavod TV Galeja Ilirska Bistrica in Šolski center Postojna – Gimnazija Ilirska Bistrica.

Kratek opis projekta:
V okviru operacije želimo v poslovnih prostorih TV Galeje na Prešernovi ulici 4a v Ilirski Bistrici urediti nov in tehnološko sodobno opremljen studio, v katerem bi se snemale nove in kvalitetnejše televizijske oddaje.
Za ureditev studia je potrebno zamenjati okna in vrata poslovnega prostora, s čimer bi zagotovili zvočno in toplotno izolacijo, uredilo se bo prezračevanje prostora (klima) in postavila montažna scena studia (za različne tipe oddaj). Nabavila se bo nova tehnološko sodobna oprema za zagotavljanje visokega standarda produkcije TV oddaj.
S tem bi se ustvarili pogoji za eno novo zaposlitev, z nadaljevanjem investicije v naslednjih letih pa dodatne možnosti za nova delovna mesta.
Tudi iz tega razloga bo s partnerjem Šolski center Postojna – Gimnazija Ilirska Bistrica izvedeno usposabljanje dijakov srednješolskega programa računalniški tehnik predmet multimedija, ki bi se skozi delavnice in praktično delo usposobili za delo studijskega tehnika, pri tem pa sodelovali pri produkciji TV oddaj s področja podjetništva in naravo varstva, predvsem pa v smislu izobraževanja in prikazovanja dejanske stanja na področju LAS s poudarkom na predstavitvi operacij SLR LAS.

Cilji projekta so:
Dolgoročni cilj operacije je urediti nov in tehnološko sodobno opremljen studio, v katerem bi se snemale nove televizijske oddaje. S tem bi se ustvarili pogoji za eno novo zaposlitev, z nadaljevanjem investicije v naslednjih letih pa možnosti za nova delovna mesta.
Operativni cilj operacije je urediti prostor za osnovni studio in opremiti z sodobno studijsko opremo, ki bo osnova za izobraževanje dijakov.

Rezultati projekta bodo:
Ureditev novega studia TV Galeja na Prešernovi 4a v Il. Bistrici;
Nabava nove tehnološke opreme studia
Ustvarjeni pogoji za zaposlitev studijskega tehnika
Produkcija dveh novih mesečnih oddaj
Izobraževanje dijakov računalniškega oddelka Gimnazije skozi redno usposabljanje
Dve delavnici priprave novih oddaj

Podatki o financiranju

Spletna stran Evropske komisije


(Število obiskov: 123)
Dostopnost