Select Page

Avtobus

Vozni redi prevozov 2018/19

Občina Ilirska Bistrica organizira brezplačne avtobusne prevoze (prevozniki Arriva Dolenjska in Primorska d.o.o. oz. podizvajalec Laris d.o.o., Avtoprevozništvo Martin – Valentina Frelih s.p., Transport Mahne d.o.o., Fabjančič s.p.) dijakov Gimnazije Ilirska Bistrica s stalnim bivališčem na območju občine Ilirska Bistrica. – Šolski vozni redi prevoznikov Arriva Dolenjska in Primorska d.o.o. oz. podizvajalec Laris d.o.o., Avtoprevozništvo Martin – Valentina Frelih s.p., Transport Mahne d.o.o, Fabjančič s.p.

Za dijake Gimnazije Ilirska Bistrica s stalnim bivališčem izven občine Ilirska Bistrica velja od 20. 8. 2012 dalje splošna subvencija prevoza (več o splošni subvenciji preberi spodaj). – Avtobusni in železniški vozni redi na relaciji Ilirska Bistrica – Postojna – Ilirska Bistrica.

Subvencija prevoza za dijake

Zakonodaja

Začetek maja 2013 je začel veljati nov Zakon o prevozih v cestnem prometu (Ur.l. RS, št. 39/2013), ki uvaja tudi novosti, ki se nanašajo na subvencioniranje prevoza dijakov in udeležencev izobraževanja odraslih. V prilogi se nahaja čistopis zakona, kjer je sistem subvencij opredeljen v členih 114a do 114f (stran 38 do 39). Prav tako sta bila v avgustu 2013 sprejeta nova Pravilnik o izvajanju subvencioniranega prevoza (Uradni list RS št. 69/13) in Pravilnik o določanju cen subvencioniranega prevoza (Uradni list RS št. 69/13). V prilogi je tudi izvleček zakona in pravilnika v delu, ki se nanaša na upravičence do subvencioniranih prevozov.

 IZVLECEK_ZA_VLAGATELJE.pdf
 Pravilnik_o_dolocanju_cen_subvencioniranega_prevoza.docx
 Pravilnik_o_izvajanju_suvbvencioniranega_prevoza.docx
 ZPCP-cistopis-7.5.13.pdf

Vloga za izdajo subvencionirane vozovnice v šolskem letu 2018/19

Vlogo za subvencionirano vozovnico oddate na sledečem obrazcu:  Vloga_in_ navodila_za_izdajo_subvencionirane_vozovnice.pdf. Kljub temu, da je mogoč nakup polletnih in letnih vozovnic, se do obdobja nakupa ne opredeljujete na sami vlogi, pač pa le navedete, kakšno vrsto vozovnice želite: mesečno vozovnico ali pa vozovnico za 10 voženj na mesec. V primeru kombinirane vozovnice (več relacij pri različnih prevoznikih) vlogo oddate le prvem prevozniku, kopije vloge pa ni potrebno več posredovati preostalim prevoznikom. Naslednji prevozniki bodo podatke o vlogi prevzeli iz centralnega informacijskega sistema subvencij.

Subvencionirani prevozi dijakov v šolskem letu 2018/19

21. 7. 2014 je bil v Uradnem listu RS, št. 55/14 objavljen Pravilnik o spremembah in dopolnitvi Pravilnika o izvajanju subvencioniranega prevoza. Pravilnik vsebuje manjše spremembe, ki so vezane predvsem na postopke pridobitve upravičenosti do subvencioniranega prevoza:

1.) Vloga za izdajo subvencionirane vozovnice
Vloga vsebuje poleg podatka o vlagatelju, tudi podatke zakonitega zastopnika mladoletnega vlagatelja.

2.) Potrdilo o vpisu
Izvajalec vzgojno izobraževalnega programa lahko podatke o statusu vlagatelja potrdi na vlogi ali z izdanim potrdilom o vpisu. Torej ima vlagatelj možnost predložiti izpolnjeno in potrjeno vlogo ali izpolnjeno vlogo in priloženo potrdilo o vpisu v vzgojno-izobraževalni program.

3.) Praktično izobraževanje
V primeru opravljanja praktičnega izobraževanja, ki je del izobraževalnega procesa, mora vlagatelj predložiti s strani vzgojno izobraževalnega zavoda potrjen obrazec »Potrdilo o opravljanju praktičnega izobraževanja« ( Potrdilo_o_opravljanju_prakticnega_izobrazevanja.pdf), ki je priloga pravilnika. Iz potrdila mora biti razviden naslov, obdobje opravljanja in število dni opravljanja praktičnega izobraževanja v tednu. Se pravi, vlagatelj predloži izpolnjeno novo vlogo in potrjeno oziroma podpisano potrdilo.

Povezava do UL: http://www.uradni-list.si/_pdf/2014/Ur/u2014055.pdf#!/u2014055-pdf

Vodstvo šole