Select Page

Nosilec projekta: RRA Zeleni kras

Cilj projekta: razviti digitalni turistični produkt na temo osamosvojitvenih dogodkov in procesov na Bistriškem