Select Page

Letošnji cikel dogodkov Gimnazije Ilirska Bistrica smo v sredo, 17. aprila 2024, zaključili z zgodovinskim predavanjem, na katerem smo spregovorili o nastanku krščanske skupnosti na našem ozemlju, širjenju krščanstva iz cerkvenih središč na podeželje in vzpostavitvi mreže cerkvenih ustanov. Zgodovinski oris obdobja od pojava krščanstva do 1. polovice 18. stoletja je predstavila mag. Sonja Škrlj Počkaj, profesorica zgodovine, pri tem so sodelovali tudi Eva, Matic in Oliver, dijaki 4. letnika. Pri predstavitvi so se osredotočili predvsem na ilirskobistriško področje in tako osvetlili nastanek prvih pražupnij in cerkev v posameznih vaseh. O jezikovni podobi obravnavanega obdobja sta spregovorili Katja Koren Valenčič in Tadeja Logar Surina, profesorici slovenskega jezika. Prav čas 16. stoletja pomeni pomembno prelomnico v razvoju slovenščine, saj so v tej dobi protestantski pisci utemeljili slovenski knjižni jezik in začrtali pot nadaljnjega razvoja slovstva.

Z Gimnazijo Ilirska Bistrica bomo po sledeh naših prednikov stopali tudi v prihodnjem šolskem letu. Pridružite se nam.


(Število obiskov: 128)
Dostopnost