Select Page

V šolskem letu 2014/15 obeležujemo po letih majhen jubilej, glede na pomembnost za našo občino pa zelo velik jubilej, saj praznujemo 10. obletnico delovanja dislociranih oddelkov gimnazije v Ilirski Bistrici, v katerih se izobražuje 11. generacija gimnazijcev 6. generacija tehnikov računalništva.

V naši občini smo dolga leta govorili, da nimamo nobene srednje šole in da nas država zapostavlja, vendar sami na tem področju nismo poizkušali narediti nič. Ko smo v letu 2003 na Občini in Občinskem svetu sprejemali odločitev, da moramo tudi na področju srednje šole narediti korak naprej, smo se zavedali, da bo glavno finančno breme pridobitve srednje šole padlo na našo občino in ne na državo.

Kljub temu smo se resno lotili problema in smo v slabem letu intenzivnega dela pridobili sklep takratnega ministra za šolstvo gospoda Slavka Gabra, da bosta v letu 2004 pričela v Ilirski Bistrici delovati dva dislocirana oddelka gimnazije postojnskega šolskega centra, v kolikor bomo uredili prostore v nekdanji vojašnici in bo dovolj vpisanih dijakinj in dijakov za dva oddelka.

Z intenzivnem prepričevanjem učenk, učencev in njihovih staršev po vseh osnovnih šolah v občini smo v zelo kratkem času zagotovili vpis zadostnega števila dijakov in dijakinj za dva oddelka gimnazije. Istočasno pa smo v manj kot 4 mesecih priprav in po dobrih dveh mesecih gradnje s strani  gradbenega podjetja Primorje popolnoma prenovili prostore dela bivše vojašnice v Ilirski Bistrici za potrebe gimnazije, tako da je 1. septembra 2004 šola pričela nemoteno delovati na novi lokaciji.

Čeprav je bilo v tistem času precej negativnih pomislekov raznih skeptikov, da šola ne bo pripravljena in da ne bo kvalitetna, je pravočasen pričetek šole in njeno delovanje do sedaj, ko praznujemo njeno 10. obletnico, pokazal, da niso imeli prav in da smo takrat sprejeli prave odločitve in v zelo kratkem času opravili delo, ki je izpolnilo 40-letne želje naših občanov.

Da smo uspeli se moramo  zahvaliti celi vrsti ljudi, tistim, ki so bili že večkrat imenovani, in tistim, ki nočejo biti imenovani, posebno pa takratnemu Občinskemu svetu, staršem 1. generacije dijakov ter dijakom samim, ker so se spustili v neznano in ker niso podlegli raznim negativnim mnenjem, da bo ta šola muha enodnevnica, in da ne bodo mogli končati šole, ker bo prej propadla in seveda učiteljem Šolskega centra Postojna – enote v Ilirski Bistrici na čelu s sedanjim in nekdanjim vodstvom.

Prepričan sem, da bo šola še naprej dobro delovala in se razvijala s pridobitvijo novih programov, ker bo s tem občina največ pridobila na svojem razvoju – seveda, če ne bomo tudi te šole žrtvovali za posamezne kratkoročne politične in osebne interese.

Zato želim dijakom in učiteljem srednje šole v Ilirski Bistrici veliko nadaljnjega uspeha, da s svojo vztrajnostjo in strokovnostjo še naprej vztrajajo pri razvoju in dobrem delu naše šole, ne glede na posamezne pritiske, ki ne sodijo v samo šolo.

Anton Šenkinc,
župan Občine Ilirska Bistrica
v letih 2002-2010


(Število obiskov: 51)
Dostopnost