Select Page

26. decembra praznujemo dan samostojnosti in enotnosti. Praznujemo ga v spomin na razglasitev izida plebiscita za samostojno Slovenijo leta 1990.

Na plebiscitu, ki je potekal 23. 12. 1990, so se slovenski volivci odločali o vprašanju »Ali naj Republika Slovenija postane samostojna in neodvisna država?«

Plebiscit je imel 93,2 odstotno udeležbo. 95 odstotkov udeležencev se je odločilo za samostojno in neodvisno Slovenijo, kar predstavlja 88,5 odstotkov vseh takratnih volilnih upravičencev.

Ugoden izid plebiscita je zadolžil slovensko vlado, da v pol leta pripravi osamosvojitveno zakonodajo in tako je slovenska skupščina junija 1991 razglasila neodvisnost Slovenije.

Leta 1990 je potekal še eden, za osamosvajanje Slovenije nadvse pomemben dogodek. Aprila so potekale, po več kot pol stoletja, prve demokratične večstrankarske volitve v Sloveniji. Na njih je zmagal Demos – Demokratična opozicija Slovenije z dr. Jožetom Pučnikom na čelu. To je bila koalicija novih opozicijskih strank.

Ob vse večji nezmožnosti doseči v Jugoslaviji kakršenkoli dogovor si je Demos za cilj zastavil osamosvojitev Slovenije. Sklicujoč se na pravico naroda do samoodločbe je skupščina sklenila, naj o usodi Slovenije na plebiscitu odločajo vsi njeni državljani.

Vabimo vas, da si ogledate gradivo projekta Zbrali smo pogum, ki je dostopno na portalu www.zbralismopogum.si – Plebiscit. Na voljo je video film z virtualno razstavo z naslovom Plebiscit. Video film traja 14 minut in na zgoščen ter poučen način prikaže plebiscitno dogajanje, učence/dijake pa nagovori tudi predsednik države gospod Borut Pahor. Virtualna razstava prinaša zbirko primarnih zgodovinskih virov o zgodovini plebiscita, ki obsega zakonodajne in druge pomembne dokumente, fotografsko gradivo, filmske posnetke, časopisne članke. V rubriki Za vedoželjnejše so dostopni dodatni zgodovinski viri za učence in dijake, ki jih zgodovina bolj zanima. Virtualni razstavi je dodano kazalo vseh objavljenih primarnih zgodovinskih virov z aktivnimi povezavami, ki vas z enim klikom popeljejo do želenega vira. Kazalo je dostopno na uvodni strani portala www.zbralismopogum.si v zavihku Viri.

Portal www.zbralismopogum.si  je poimenovan po enem od citatov iz časov osamosvajanja, ki se glasi »Zbrali smo pogum, stopili smo skupaj«. Citat ponazarja vzdušje v času plebiscita in dogodkom, ki so sledili in pripeljali do samostojne in neodvisne slovenske države. Brez enotnosti, zaupanja, samozavesti, ponosa, želje po boljšem življenju in blaginji in predvsem poguma, osamosvojitev ne bi uspela.

Aktiv profesoric zgodovine


(Število obiskov: 176)
Dostopnost