Select Page

Športni dan in druženje v živo z razredniki, ki sta bila predvidena za petek, 19. 6. 2020, zaradi slabe vremenske napovedi ODPADETA.

 


Športni dan in druženje v živo z razredniki bo za vse oddelke programov gimnazija in tehnik računalništva v petek, 19. 6. 2020.

Pomembno je, da se dijaki in razredniki/čarke ponovno srečate in skupaj zaključite šolsko leto. Zmerna gibalna aktivnost v naravi bo dijake odvrnila od monotonega dela na daljavo, predvsem pa razvedrila.

ORGANIZACIJA: Dijaki bodo razdeljeni v dve skupini, in sicer bodo v prvi skupini dijaki 1. A/IB, 1. R/IB in 2. A/IB, v drugi skupini pa dijaki 2. R/IB, 3.A/IB in 3. R/IB.

CILJI ŠPORTNEGA DNE: razbiti monotonijo dela na daljavo, osebni stiki, razredna opravila, gibalna aktivnost

SPREMLJEVALCI: razredniki/čarke in profesorji športne vzgoje

DEJAVNOST: pohod na Črne njive (zahtevnost poti: lahka neoznačena pot)

ZBOR: 8.00 pred Gimnazijo Ilirska Bistrica

ZAKLJUČEK: do 12.00 pred Gimnazijo Ilirska Bistrica

POTEK IN NAVODILA V ZVEZI Z VARNOSTNIMI PRIPOROČILI:

  1. Pohod bo potekal po poti oziroma stezi, ki se prične za šolo, prečka asfaltirano regionalna cesto RT-915 in se konča na Črnih njivah, kjer bo postanek za malico in razredna ura z razredniki/čarkami.
  2. Malica iz nahrbtnika (malico dijaki prinesejo od doma) bo na točki, kjer bo postanek.
  3. Vse plastenke, papirčke in ostale smeti, dijaki odnesejo s seboj nazaj domov.
  4. Varnostna navodila:

– vseskozi vzdržujemo medsebojno razdaljo 1,5-2 m,
– po poti hodimo v koloni,
– smo v športni opremi in obutvi,
– prepovedan je alkohol in tobačni izdelki ter vse ostale opojne substance,
– prepovedana je vožnja z avtomobili, motorji, kolesi,
– pohod začnemo in končamo pred šolo.

V primeru slabega vremena bosta športni dan in druženje v živo z razredniki prestavljena. O naknadnem datumu boste pravočasno obveščeni.

Vodstvo šole in aktiv ŠVZ