Select Page

Gimnazija Ilirska Bistrica je v okviru Šolskega centra Postojna skupaj z osmimi partnerskimi državami (Slovaška, Poljska, Madžarska, Tručija, Italija, Portugalska, Sicilija in Španija) uspešno kandidirala na razpisu Erasmus+.

Ker so bili rezultati o izbranih projektih objavljeni z zamudo, smo prvi sestanek partnerjev izpeljali pretekli teden v Italiji. Sestanka smo se udeležili učitelji in koordinatorji projektov, iz nekaterih šol tudi ravnatelji. Na sestanku smo pripravili podroben plan aktivnosti za naslednja tri leta in se dogovorili za datume mednarodnih srečanj v prihodnjem letu.

V prvo mednarodno aktivnost bodo dijaki skupaj z učitelji vključeni v maju 2015, seveda pa moramo do takrat opraviti naloge, ki so zastavljene v okviru projekta. Ker je do maja kar nekaj časa bomo svoja znanja izpopolnjevali na dveh področjih za kateri smo oblikovali delovna naslova, in sicer:

  • ekologija v mojem mestu in šoli in
  • kulturna dediščina.

Skozi delovna naslova se bomo seznanjali in učili na različnih področjih, ki jih v okviru Vseživljenjskega učenja stavljajo ključne kompetence. Znanja oz. ključne ali temeljne kompetence, ki jih spoznavamo skozi teorijo, bomo skozi praktične naloge uporabljali, nadgrajevali in potrjevali.  Pri tokratnih nalogah se bomo posvetili področju uporabe naslednjih kompetenc:

  • komunikacija v slovenskem jeziku,
  • komunikacija v tujih jezikih,
  • digitalne kompetence,
  • medkulturne in družbene kompetence,
  • kulturni zavesti in
  • deloma podjetniškim kompetencam.

Prva, prav posebna naloga, ki jo moramo opraviti do 15. 1. 2015 pa je priprava logotipa našega projekta. Običajno smo se za logotip projekta dogovorili učitelji, a tokrat izziv ponujamo vam, dijakom. Podrobnosti o natečaju za oblikovanje logotipa bodo na šoli (oglasne deske), spletni strani šole, Facebook profilu šole in likovnih delavnicah objavljene v četrtek, 11. 12. 2014. Na natečaju lahko sodeluje vsakdo, ki je dijak Šolskega centra Postojna, tudi dijaki Gimnazije Ilirska Bistrica.

Vključevanja v projekt so najlepši in najboljši način potrjevanja in izkazovanja uporabe teoretičnega znanja v praktične in uporabne namene!

Be there and improve your skills!

Dolores  Keš,
koordinatorica mednarodne mobilnosti


(Število obiskov: 31)
Dostopnost