Select Page

Vpis v prvi letnik v šolskem letu 2020/21

posodobljeno dne 22. 4. 2020

Razpisani oddelki na Gimnaziji Ilirska Bistrica:

GIMNAZIJA ILIRSKA BISTRICA  
gimnazija 1 oddelek
tehnik računalništva 1 oddelek

Pomembni datumi:

do 11. 5. 2020 Sprejemanje prijav za vpis v šolsko leto 2020/21

do 20. 5. 2020

(do 16.00)

Javna objava številčnega stanja prijav (spletna stran)
do 25. 5. 2020 Sprejemanje prijav neuspešnih dijakov 1. letnika srednjih šol, ki se želijo preusmeriti in učencev, ki so se zadnje šolsko leto izobraževali v tujini

do 16. 6. 2020

(do 14.00)

Morebitni prenosi prijav
do 24. 6. 2020 Obveščanje prijavljenih kandidatov o poteku vpisa

do 26. 6. 2020

(do 16.00)

Javna objava omejitve vpisa (spletna stran)

od 30. 6. do 6. 7. 2020

(do 14. 00)

Posredovanje dokumentov za vpis na srednje šole in vpis na programih brez omejitve ter izvedba prvega kroga izbirnega postopka na programih z omejitvijo vpisa

do 9. 7. 2020

(do 13.00)

Prijava neizbranih učencev za 2. krog izbirnega postopka (rangiranje) v programih z omejitvijo vpisa

do 14. 7. 2020

(do 15.00)

Objava rezultatov 2. kroga izbirnega postopka

do 16. 7. 2020

(do 13. 00)

Vpis učencev, ki so bili uspešni v 2. krogu

do 16. 7. 2020

(do 16. 00)

Objava števila še prostih mest (spletna stran)
do 31. 8. 2020 Vpis na še prosta mesta

Prijave za vpis

Prijavo za vpis v 1. letnik izpolnite vsi, ki se nameravate v letu 2020/21 vpisati v 1. letnik srednje šole, in sicer na obrazcu, ki ga dobite na spletnih e-Uprave: https://e-uprava.gov.si/podrocja/vloge/vloga.html?id=2192 ali v Državni založbi Slovenije.

Učenci izpolnite za vpis v 1. letnik samo eno prijavnico (razen, če se želite vzporedno vpisati tudi v program umetniška gimnazija), jo podpišete (kandidat in starš) in jo pošljete na izbrano srednjo šolo. Prijavnico lahko kandidati pošljete priporočeno po pošti (samo priporočeno in NE s povratnico) ali pa skenirano (fotografirano) na elektronski naslov izbrane srednje šole (info@scpo.si). Na prijavnici za vpis v srednje šole ni potreben podpis in žig ravnatelja/ice osnovne šole.

Prosimo pa, da ne pozabite vpisati e-naslova in telefonske številke kandidata in staršev.

Tisti kandidati, ki ste prijavo za vpis v srednje šole že oddali, nove prijave ni potrebno vnovič pošiljati. Do sedaj prispele prijave so veljavne in upoštevane.

Rok za oddajo prijave je 11. 5. 2020

Prenosi prijav

Učenci, ki se boste v roku prijavili za vpis, a se boste na podlagi teh ali drugih informacij želeli prijaviti na drugo srednjo šolo oziroma v drug program, boste lahko prijavo do 16. junija 2020 prenesli. Do tega datuma bodo vse šole (ne glede na število prijav) sprejemale take prijave. Po tem roku prijav ne boste mogli več prenašati, dokler postopek za izbiro kandidatov ne bo končan, to je do 16. julija 2020.

Da bi se v čim večji meri izognili fizičnim obiskom srednjih šol prosimo, da na elektronski naslov svetovalne delavke (marija.pirih@scpo.si, teja.tomsic@scpo.si) ali po običajni pošti posredujete skenirano (fotografirano) izjavo, podpisano s strani kandidata in starša, v kateri zaprosite, da v vašem imenu svetovalna delavka odjavi kandidata na programu, za katerega je oddal prvotno prijavnico in jo posreduje na drugo šolo, kamor bi želel kandidat prenesti prijavo.

Obrazec za izjavo, ki vam bo v pomoč, bo objavljen pravočasno.

Vpis

Vsi prijavljeni boste morali izbranim šolam predložiti dokazila o izpolnjevanju vpisnih pogojev med 30. junijem in 6. julijem 2020. Če bo le mogoče (o tem boste obveščeni pisno na vaš domač naslov do 24. junija 2020), bomo vpis izvedli na daljavo.

 

V kolikor bi bilo morda potrebno določene aktivnosti prijavno-sprejemnega postopka izvesti neposredno na srednji šoli, bomo to izvedli ob zagotavljanju ustreznih zdravstvenih ukrepov (po navodilih MIZŠ).