Select Page

Govorilne ure

Govorilne ure za 1. polletje šolskega leta 2020/21

Govorilne ure potekajo na daljavo oziroma po telefonu ali prek računalniške oziroma prek videopovezav. Le izjemoma lahko govorilne ure potekajo v šoli ob doslednem upoštevanju vseh higienskih ukrepov.

V času govorilnih ur so prof. dosegljivi na tel. številkah:

Postojna: 081 601 681 / 682 / 683

Ilirska Bistrica: (05) 711 11 00 / (05) 711 11 13

GOV. URE ZA STARŠE

TEDENSKO/MESEČNO*

KONZULTACIJE ZA DIJAKE

MESEČNO/VSAK DRUGI MESEC*

Profesor Razrednik Dan Od–do Dan Od–do

Govorilne ure potekajo od 1. oktobra 2020 do 31. maja 2021. Razpored govorilnih ur bo znan konec septembra 2020.


* Profesorji, ki imajo manj kot 50 % pedagoške obveznosti na enoti v Ilirski Bistrici, imajo govorilne ure za starše enkrat mesečno, konzultacije za dijake pa vsak drugi mesec.