Select Page

Vozni redi prevozov 2020/21


Občina Ilirska Bistrica organizira brezplačne avtobusne prevoze (prevoznik Avtoprevozništvo Martin – Valentina Frelih s.p., Goropeke 11, Žiri) dijakov Gimnazije Ilirska Bistrica s prebivališčem na območju občine Ilirska Bistrica. Upravičenci do koriščenja brezplačnih avtobusnih prevozov so dijaki Gimnazije Ilirska Bistrica, katerih prebivališče je najmanj 2 km oddaljeno od kraja izobraževanja.

Šolski vozni redi prevoznika Avtoprevozništvo Martin – Valentina Frelih s.p. (zadnja sprememba 8. 9. 2020)


Za dijake Gimnazije Ilirska Bistrica s prebivališčem izven občine Ilirska Bistrica velja splošna subvencija prevoza. Upravičenci do nakupa subvencioniranih vozovnic v javnem potniškem prometu so dijaki, katerih prebivališče je najmanj 2 km oddaljeno od kraja izobraževanja (več o splošni subvenciji preberi spodaj).

Avtobusni in železniški vozni redi na relaciji Ilirska Bistrica – Postojna – Ilirska Bistrica


Subvencija prevoza za dijake


Subvencionirane prevoze za dijake urejata Zakon o prevozih v cestnem prometu (Uradni list RS, št. 6/16 – uradno prečiščeno besedilo in 67/19) in Pravilnik o izvajanju subvencioniranega prevoza (Uradni list RS, št. 56/16 in 44/17), v pristojnosti Ministrstva za infrastrukturo. Vse informacije so dostopne na spletnih straneh Ministrstva za infrastrukturo in na spletnem portalu e-uprave.


Vodstvo šole