Select Page

Zaradi karantene 3. A/IB oddelka in posledičnega pouka na daljavo bo šolsko tekmovanje iz angleščine, predvideno za ponedeljek, 17. januarja 2022, od 12.30 do 14.00, potekalo na daljavo. Glede poteka tekmovanja boste dijaki obvesčeni s strani svoje profesorice angleščine.


V ponedeljek, 17. januarja 2022, bo od 12.30 do 14.00 potekalo šolsko tekmovanje iz angleščine. Zaradi zamenjave urnika bosta št. učilnice, v kateri bo potekalo tekmovanje, in nadzorni profesor/ica določena naknadno.

Tekmovanje je namenjeno dijakom 3. letnika gimnazijskega programa. Dijaki se prijavijo na tekmovanje pri svoji profesorici angleščine.

Vodstvo šole


(Število obiskov: 30)