Select Page

Šolski koledar 2021/22

Koledar

POMEMBNI DATUMI

Sreda, 1. 9. 2021 Začetek pouka ob 8.00 (razredna opravila in pouk do vključno 5. šolske ure)
Torek, 21. 9. 2021 Sestanek predstavnikov staršev (Gimnazija Ilirska Bistrica)
Torek, 28. 9. 2021 Svet staršev (ŠC Postojna)
Torek, 5. 10. 2021 Sestanek sveta zavoda (ŠC Postojna)
Ponedeljek–petek, 25.–29. 10. 2021 Jesenske počitnice
Nedelja, 31. 10. 2021 Dan reformacije
Ponedeljek, 1. 11. 2021 Dan spomina na mrtve
Ponedeljek, 15. 11. 2021 Informativna konferenca po usmeritvah
Sobota, 25. 12. 2021 Božič
Nedelja, 26. 12. 2021 Dan samostojnosti in enotnosti
Ponedeljek–petek, 27.–31. 12. 2021 Novoletne počitnice
Sobota in nedelja, 1. in 2. 1. 2022 Novo leto
Petek, 14. 1. 2022 Zaključek 1. ocenjevalnega obdobja
Ponedeljek, 17. 1. 2022 Redovalna konferenca (ob 14.00 za strok. šole, ob 16.00 za gim.)
Ponedeljek, 17. 1. 2022 Veljati začne nov urnik
Torek–torek, 1. 2.–1. 3. 2022 Zimski izpitni rok poklicne mature
Torek, 8. 2. 2022 Prešernov dan – slovenski kulturni praznik
Petek in sobota, 11. in 12. 2. 2022 Informativni dan v srednjih šolah
Ponedeljek–petek, 21.–25. 2. 2022 Zimske počitnice
Ponedeljek, 28. 2. 2022 Sestanek sveta zavoda (ŠC Postojna)
Marec 2022 Predmaturitetni preizkus iz SLO in ANG za gimnazijo, iz RČN za tehnika računalništva
Ponedeljek,  11. 4.  2022 Informativna konferenca po usmeritvah
Ponedeljek, 18. 4. 2022 Velikonočni ponedeljek
Sreda, 27. 4. 2022 Dan upora proti okupatorju
Četrtek–petek, 28.–29. 4. 2022 Prvomajske počitnice
Nedelja in ponedeljek, 1. in 2. 5. 2022 Praznik dela
Sreda, 4. 5. 2022 Splošna matura – slovenščina (esej)
Sreda, 18. 5. 2022 Redovalna konferenca za zaključni letnik
Petek, 20. 5. 2022 Zaključek 2. ocenjevalnega obdobja za zaključni letnik
Ponedeljek, 23. 5. 2022 Razdelitev spričeval za zaključni letnik
Torek–petek, 24.–27. 5. 2022 Priprava na splošno in poklicno maturo
Torek–petek, 24.–27. 5. 2022 Izpitni rok za izboljševanje ocen za zaključni letnik

Sobota, 28. 5. 2022

(sobota, 28. 5. 2022 – angleščina
ponedeljek, 30. 5. 2022 – slovenščina
sobota, 4. 6. 2022 – matematika
13.–22. 6. 2022 – ustni izpiti)

Začetek splošne in poklicne mature v spomladanskem izpitnem roku
Sreda, 22. 6. 2022 Redovalna konferenca za ostale letnike
Četrtek, 23. 6. 2022 Zaključek 2. ocenjevalnega obdobja za ostale letnike, priprava na popravne izpite, oddaja dnevnikov PUD-a
Petek, 24. 6. 2022 Zaključek pouka, razdelitev spričeval za ostale letnike in proslava ob dnevu državnosti
Sobota, 26. 6. 2022 Dan državnosti
Torek, 28. 6. 2022 Spomladanski izpitni rok
Sreda, 6. 7. 2022 Seznanitev kandidatov z uspehom pri poklicni maturi
Četrtek, 7. 7. 2022 Razdelitev spričeval po popravnih izpitih, zaključna konferenca
Ponedeljek, 11. 7. 2022 Seznanitev kandidatov z uspehom pri splošni maturi
Torek, 16. 8. 2022 Jesenski izpitni rok

RODITELJSKI SESTANKI[1] IN SVET STARŠEV

Torek, 14. 9. 2021 Roditeljski sestanek za 1. letnik
Torek, 21. 9. 2021 Sestanek predstavnikov staršev (Gimnazija Ilirska Bistrica)
Torek, 28. 9. 2021 Svet staršev (ŠC Postojna)
Torek, 12. 10. 2021 Roditeljski sestanek za višje letnike (2. in 3. letnik, SM, PoM, in karierna orientacija za 4. letnik)
Torek, 15. 3. 2022 Roditeljski sestanek za vse letnike Gimnazije Ilirska Bistrica, predavanje za starše
Maj 2022 Sestanek predstavnikov staršev (Gimnazija Ilirska Bistrica)
Maj 2022 Svet staršev (ŠC Postojna)

SKUPNE GOVORILNE URE[1]

Ponedeljek, 22. 11. 2021 Skupna govorilna ura na Gimnaziji Ilirska Bistrica
Torek, 25. 1. 2022 Skupna govorilna ura na Gimnaziji Ilirska Bistrica
Torek, 12. 4. 2022 Skupna govorilna ura na Gimnaziji Ilirska Bistrica

PREDAVANJE ZA STARŠE

Torek, 15. 3. 2022 Predavanje za starše (pred roditeljskim sestankom)

KONFERENCE UZ GIMNAZIJE ILIRSKA BISTRICA

Videokonference za RUZ so planirane ob torkih, ob 13.00 oziroma ob 15.00. Videokonferenco skliče razrednik po potrebi, vabilo z dnevnim redom naj bo posredovano RUZ, svetovalnim delavkam in predstojnikom najkasneje v petek pred načrtovanim sestankom.
Ponedeljek, 15. 11. 2021 Informativna konferenca po usmeritvah (v Postojni)
Ponedeljek, 22. 11. 2021 Konferenca UZ Gimnazije Ilirska Bistrica (pred skupno govorilno uro)
Ponedeljek, 11. 4. 2022 Informativna konferenca po usmeritvah (v Postojni)

MATURANTSKI PLES

Petek ali sobota, 25. ali 26. 3. 2022 Maturantski ples

ŠPORTNI DNEVI

Četrtek, 9. 9. 2021 (rezervni termin v naslednjem tednu) 1. športni dan – POHOD
Četrtek, 20. 1. 2022 (rezervni termin v naslednjem tednu) 2. športni dan – ZIMSKI ŠPORTNI DAN
Ponedeljek, 30. 5. 2022, oziroma glede na koledar mature 3. športni dan za 1. in 2. letnik – ATLETIKA

TABORI IN ŠOLA V NARAVI

Sreda–petek, 29. 9.–1. 10. 2021 Spoznavni dnevi za 1. letnik gimnazije (CŠOD Vojsko)
Sreda–petek, 20.–22. 10. 2021 Letna šola v naravi za 2. letnik gimnazije (Murska Sobota)
Torek-petek, 3.-6. 5. 2022 Naravoslovno-družboslovno–športni tabor za 3. letnik gimnazije (Debeli rtič)
Ponedeljek–sreda, 20.–22. 6. 2022 Podjetniški tabor za 1. letnik tehnika računalništva (Murska Sobota)

OBVEZNE IZBIRNE VSEBINE/INTERESNE DEJAVNOSTI

Dvodnevna ekskurzija za gimnazijo
Glede na situacijo COVID-19 1. letnik (Firence)
Večdnevni ekskurziji za gimnazijo
Glede na situacijo COVID-19 2. letnik (Dunaj)
Glede na situacijo COVID-19 3. letnik (Rim)
Večdnevna ekskurzija za tehnika računalništva
Glede na situacijo COVID-19 2. in 3. letnik (Nemčija oz. Slovenija glede na situacijo COVID-19)

PRIREDITVE NA ŠOLI

Začetek septembra 2021 preko spleta Sejem rabljenih učbenikov
Petek, 10. 9. 2021 Uraden sprejem dijakov 1. letnika na šolo
Ponedeljek, 27. 9. 2021 Evropski dan jezikov – nedelja, 26. 9. 2021
Sreda in četrtek, 8. in 9. 12. 2021 Dan odprtih vrat Gimnazije Ilirska Bistrica
Petek, 24. 12. 2021 Prireditev ob novem letu in proslava pred dnevom samostojnosti in enotnosti

Ponedeljek–petek, 24. 1.–4. 2. 2022

Ponedeljek, 7. 2. 2022

Obeležitev slovenskega kulturnega praznika – dijaški pesniški natečaj Makse Samsa

Proslava pred slovenskim kulturnim praznikom – kulturni dan

Petek in sobota, 11. in 12. 2. 2022 Informativni dan v srednjih šolah
Ponedeljek, 23. 5. 2022 Podelitev priznanj Mladi upi in razdelitev spričeval za zaključni letnik
Petek, 24. 6. 2022 Proslava ob dnevu državnosti, zaključek šolskega leta, podelitev priznanj Mladi upi in razdelitev spričeval za ostale letnike
Sreda, 6. 7. 2022 Seznanitev kandidatov z uspehom pri poklicni maturi
Ponedeljek, 11. 7. 2022 Seznanitev kandidatov z uspehom pri splošni maturi

DELOVNA PRAKSA, PRAKTIČNO USPOSABLJANJE PRI DELODAJALCIH

Tehnik računalništva
Četrtek–sreda, 9.–22. 6. 2022 3. letnik (10 delovnih dni oz. 76 ur)
Glede na situacijo COVID-19 junij 2022 Praksa v tujini za 3. letnik – Španija, Finska in Estonija

[1] Roditeljski sestanki in skupne govorilne ure (govorilne ure po predhodni najavi staršev) ob 16.30 v prostorih Gimnazije Ilirska Bistrica oziroma glede na razmere, v povezavi s COVID-19, na daljavo.


(Število obiskov: 546)
Dostopnost