Select Page

4.1. Poslovni bonton: Pravila poslovnega bontona

Vir: YouTube, 4.1. Poslovni bonton: Pravila poslovnega bontona, dostopno na: https://www.youtube.com/watch?v=flS5ujL2JHI (16. 3. 2017)


4.2. Poslovni bonton: Oblačila

Vir: YouTube, 4.2. Poslovni bonton: Oblačila, dostopno na: https://www.youtube.com/watch?v=fN3Gt1Sdef0 (16. 3. 2017)


(Število obiskov: 550)
Dostopnost