Select Page

OBVESTILO ZA UČENCE, PRIJAVLJENE V PROGRAM
GIMNAZIJA

Veseli smo, da ste se odločili za vpis na našo šolo.

V programu GIMNAZIJA letos ne bo omejitve vpisa.

Zaradi letošnje epidemije korona virusa in v skladu s spremembo rokovnika za vpis v srednje šole bo vpis na šolo letos potekal na daljavo.

Po pošti smo vam poslali obvestilo o poteku vpisa in priložili obrazce za vpis.

Prosimo, da nam izpolnjene obrazce pošljete po pošti na naslov Šolski center Postojna, Cesta v Staro vas 2, 6230 Postojna, ali skenirano na elektronski naslov vpis@scpo.si do srede, 24. 6. 2020.

Po končanem vpisnem postopku (po 6. 7. 2020) bomo vsem, ki izpolnjujete pogoje za vpis, poslali sklep o sprejetju, potrdila o vpisu in obrazec za izdajo vozovnice.

Želimo vam, da bi se na naši šoli dobro počutili in dosegli čim boljši uspeh v programu, ki ste ga izbrali. Nasvidenje v jeseni.


OBVESTILO ZA UČENCE, KI STE SE PRIJAVILI V PROGRAM
TEHNIK RAČUNALNIŠTVA

Veseli smo, da ste se odločili za vpis na našo šolo.

Po prenosu prijav (16. 6. 2020) je bilo v program TEHNIK RAČUNALNIŠTVA na 28 prostih mest prijavljenih 32 učencev.

MINISTRSTVO ZA IZOBRAŽEVANJE, ZNANOST IN ŠPORT JE ODOBRILO OMEJITEV VPISA.

Zaradi letošnje epidemije korona virusa in v skladu s spremembo rokovnika za vpis v srednje šole bo vpis na šolo letos potekal na daljavo.

Po pošti smo vam poslali obvestilo o poteku vpisa in priložili obrazce za vpis.

Prosimo, da nam jih v priloženi ovojnici ali skenirano na elektronski naslov (vpis@scpo.si) pošljete do srede, 24. 6. 2020.

Po končanem 1. in 2. krogu vpisnega postopka bomo vsem, ki boste sprejeti na program tehnik računalništva, poslali sklep o sprejetju, potrdila o vpisu, obrazec za izdajo vozovnice in dodatne obrazce, ki se nanašajo na vpisni postopek.

Želimo vam, da bi bili v izbirnem postopku sprejeti na program, ki vas veseli in po katerem si želite nadaljevati šolanje.

Svetovalna služba
Marija Pirih