Select Page

Šolsko tekmovanje iz znanja zgodovine bo potekalo v četrtek, 30. januarja 2020, od 13.00 do 14.00 v učilnici št. 6. Udeleženci tekmovanja so na dan tekmovanja 6. šolsko uro pouka prosti; prosta ura je namenjena samostojni pripravi na tekmovanje.

Na tekmovanje se prijavite pri prof. Eneji Božič, ki bo tudi nadzorovala potek tekmovanja.

Vodstvo šole