Select Page

Dijaki in dijakinje,

na Gimnaziji Ilirska Bistrica in Šolskem centru Postojna bo v skladu s šolskim koledarjem v soboto, 15. 2. 2020, potekal pouk po petkovem urniku. Ta dan bomo nadomeščali petek, 3. 1. 2020, ki je bil po koledarju za srednje šole delaven dan.

Pouk se bo izvajal za vse letnike, vseh programov, razen za zaključne letnike, ki bodo ta dan na informativnih dnevih na izbranih univerzah.

Ugotavljamo, da ob sobotah ni dosti možnosti javnega prevoza. Prosimo, da se dijaki poslužujejo rednih avtobusnih oz. železniških prevozov, ki so na voljo ob sobotah, oziroma da glede na specifično situacijo sami poskrbijo za prevoz v/iz šolo/e.

Vodstvo šole