Select Page

Od srede, 1. julija, do ponedeljka, 6. julija 2020, bodo na šoli potekali popravni, predmetni in dopolnilni izpiti po spodnjem razporedu. Ob 8.00 uri bo v učilnici št. 13 potekal pisni del, sledil bo ustni del izpitov v učilnicah po poimenskem razporedu, ki je objavljen na oglasni deski šole.

Dan, datum Predmet/strokovni modul Oddelek Nadzorni profesor/ica
Sreda,
1. 7. 2020
MATp 1. A/IB,
1. R/IB,
2. R/IB,
3. R/IB,
4. R/IBps
Marja Oberstar,
Tjaša Ažnik
Četrtek,
2. 7. 2020
SLOp/pr,
ANGp
1. R/IB,
2. R/IB,
3. A/IB,
3. R/IB,
4. A/IB
Katja Koren Valenčič,
Romana Štajnrajh
Petek,
3. 7. 2020
ŠVZd,
VOS (M7)p,
UIS (M11)pr
1. R/IB,
2. R/IB,
4. R/IB,
4. R/IBps
Klavdij Logar,
Alenka Vodopivec
Ponedeljek,
6. 7. 2020
KEMp,
FIZpr,
TEH. MATp/pr,
NSA (M8)p,
RAO (M15)d,
VSO (M4)d,
OMT (M10)pr
1. R/IB,
2. R/IB,
3. A/IB,
3. R/IB,
4. R/IB
Franci Nahtigal,
Martin Simčič

Razdelitev spričeval oziroma obvestil o uspehu po spomladanskem izpitnem roku bo v sredo, 8. julija 2020, ob 10.00 uri v učilnici št. 1 (večnamenski prostor).

V sredo, 8. julija 2020, dijaki s popravnimi, dopolnilnimi ali predmetnimi izpiti oddajo prijavnice k izpitom v jesenskem izpitnem roku, ki se prične v ponedeljek, 17. avgusta 2020.

Vodstvo šole


p – Popravni izpit za popravljanje negativne končne ocene
pr – Predmetni izpit za izboljšanje pozitivne končne ocene
d – Dopolnilni izpit za neocenjene dijake
ps – Podaljšan status dijaka