Select Page

V četrtek, 28. maja 2020, bodo od 9.00 do 10.30 v učilnici št. 7 potekali pisni izpiti za izboljševanje pozitivno zaključenih ocen in popravni izpiti oziroma dopolnilni izpiti za zaključni letnik.

Dan, datum

Ura

Predmet/
Strokovni modul

Vrsta izpita Oddelek Nadzorni profesor/ica

Št. uč.

Četrtek,
28. 5. 2020

9.00

MAT

predmetni 4. A/IB Brne Gorazd 7

MAT

predmetni

4. R/IB

SLO

predmetni

4. R/IB

ANG dopolnilni

4. R/IB

Vodstvo šole