Select Page

Gimnazija Ilirska Bistrica je v šolskem letu 2018/19 sodelovala v nacionalnemu projektu MEDNARODNI DAN STRPNOSTI – DAN ZA STRPNOST IN PRIJATELJSTVO 2018/2019.

Projektna komisija v sestavi:

  • Vlasta Nussdorfer, varuhinja človekovih pravic,
  • prof. dr. Milena Ivanuš Grmek, profesorica didaktike in dekanica na Pedagoški fakulteti, Univerza v Mariboru ter predsednica Komisije za osnovno šolstvo v Strokovnem svetu RS za splošno izobraževanje,
  • prof. dr. Jurka Lepičnik Vodopivec, profesorica pedagogike in prodekanja za študentske zadeve na Pedagoški fakulteti, Univerza na Primorskem ter predsednica Komisije za vrtce v Strokovnem svetu RS za splošno izobraževanje,
  • mag. Nina Koželj, v.d. generalnega direktorja Direktorata za kaznovalno pravo in človekove pravice na Ministrstvu za pravosodje,
  • Ajda Bezenšek Špetič, strokovna direktorica izobraževalnih programov v Izobraževalnem centru Eksena in sovodja projekta Mednarodni dan strpnosti – dan za strpnost in prijateljstvo,
  • dr. Nejc Jelen, vodja projekta Mednarodni dan strpnosti – dan za strpnost in prijateljstvo, Izobraževalni center Eksena,

je soglasno izbrala literarno-likovni izdelek dijakinj 3. letnik gimnazijskega programa Gimnazije Ilirska Bistrica Jasmine Arslanović in Eve Česnik kot najboljši v kategoriji srednjih šol.

Rezultati nacionalnega projekta Mednarodni dan strpnosti – dan za strpnosti in prijateljstvo 2018/2019 v kategoriji srednjih šol:

  1. mesto: Besede kot metki, Jasmina Arslanović in Eva Česnik, 3. letnik, Gimnazija Ilirska Bistrica, mentor: Gorazd Brne.
  2. mesto: Teden strpnosti – stop obrekovanju!, Gaja Pekošak, 1. letnik, Gimnazija  Celje – Center, mentorica: Nataša Grobelnik in Tanja Tratenšek.
  3. mesto: Nestrpnost, obrekovanje,Gregor Hrastar, 3. letnik, ŠC Novo mesto, Srednja elektro šola in tehniška gimnazija, mentorica: Vanja Košmerl.

Jasmini in Evi iskreno čestitamo!

Vodstvo šole

Za otroke in mlade je strpnost še posebej pomembna tema, zato je to načelo izpostavljeno tudi v Beli knjigi o vzgoji in izobraževanju ter zajeto v učnih programih za osnovne in srednje šole ter kurikulumu za vrtce.

Zato je Izobraževalni center Eksena, član projekta Mi smo ZA STRPNOST!, pripravil nacionalni projekt MEDNARODNI DAN STRPNOSTI – DAN ZA STRPNOST IN PRIJATELJSTVO, ki je namenjen vzgojno-izobraževalnim ustanovam in katerega častna pokrovitelja sta varuhinja človekovih pravic Vlasta Nussdorfer in Slovenska nacionalna komisija za UNESCO. Projekt podpirata Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport ter Ministrstvo za pravosodje, medijski pokrovitelj projekta pa je časopis Delo.

Skozi projektne dejavnosti lahko vrtci, osnovne in srednje šole dajo strpnosti še prav posebno mesto in jo še posebej dodatno izpostavijo. Namen projekta je promocija mednarodnega dneva strpnosti ter ozaveščanje otrok in mladih o različnih oblikah nestrpnosti ter spodbujanje strpnosti, medsebojnega spoštovanja, prijateljstva in sodelovanja. Cilj projekta pa jim je dati priložnost, da skozi lastno izražanje še bolj ozavestijo problematiko nestrpnosti in spoznajo pomen strpnosti.

Mednarodni dan strpnosti je namreč priložnost, ko lahko ponovno ozavestimo univerzalen pomen strpnosti in destruktivne posledice nestrpnosti ter še bolj odločno stopimo v zavzemanje za strpne odnose, skozi to pa v celovito uresničevanje človekovih in otrokovih pravic. S tem lahko skupno pripomoremo k ustvarjanju še bolj strpne družbe, ki temelji na miroljubnem napredku in medsebojnem spoštovanju.

V okviru projekta MEDNARODNI DAN STRPNOSTI – DAN ZA STRPNOST IN PRIJATELJSTVO se izvaja delavnice, ki so skrbno pripravljene po strokovnih načelih in zasnovane tako, da jih lahko v vrtcih, osnovnih in srednjih šolah vzgojitelji in učitelji samostojno izvedejo v okviru svojih rednih aktivnosti oziroma pouka. Dijaki srednjih šol na delavnicah ustvarjajo pisne in likovne izdelke. V šoli se pripravi tudi razstava vseh izdelkov, obenem pa učitelji izberejo najboljše izdelke, ki sodelujejo v natečaju, na katerem se izberejo izdelki, ki so deležni skupne razstave v eni od državnih institucij.

Letošnja skupna nacionalna razstava izbranih izdelkov bo na ogled od 18. februarja do 8. marca v Hiši Evropske Unije v Ljubljani. Svečana otvoritev razstave bo v ponedeljek, 18. februarja. Na otvoritvi bo varuhinja človekovih pravic ga. Vlasta Nussdorfer, ki je častna pokroviteljica projekta, tudi podelila častne plakete avtorjem najboljših izdelkov v spremstvu njihovih mentorjev.


(Število obiskov: 50)
Dostopnost