Select Page

Filozofija

K. Marx, F. Nietzsche in J. P. Sartre (video predstavitev)

Kaj je marksizem? (adaptacija grafike računalniške igre Super Mario Bros) https://www.youtube.com/watch?v=Vz3eOb6Yl1s Slovenski prevod Žiga Tomažič, 4. A/IB, april 2017. Vir: YouTube, What is Marxism? (Karl Marx + Super Mario Bros.) – 8-Bit Philosophy, dostopno...

Citiranje in navajanje literature ter oblikovanje pisnega izdelka

Citiranje in navajanje literature Vsako navajanje trditev, misli ali dognanj drugih, tako dobesedno citiranje kot tudi povzemanje in parafraziranje, je treba v besedilu podpreti z referenco (citiranje), na koncu prispevka pa je treba reference navesti v seznamu...

Obeležitev svetovnega dne filozofije na Gimnaziji Ilirska Bistrica

Generalna skupščina Združenih narodov je tretji četrtek v novembru v vsakem letu razglasila za svetovni dan filozofije, k obeleževanju katerega vsako leto posebej pod drugim naslovom vabi UNESCO. V sodelovanju z Nacionalno komisijo za UNESCO in Slovenskim filozofskim...

Kaj je nevidno? Več, kot si mislite

Kaj vse je nevidno? Gravitacija, zvezde podnevi, misli, človeški genom, čas, atomi itd; toliko tega, kar je resnično pomembno, ni mogoče videti. Oglejte si zanimivo animacija govorca Johna Lloyda in njegovega TED Talk-a iz leta 2009, ki vas bo pripravila do tega, da...

René Descartes: Meditacije

Descartes, R. (1973): Meditacije o prvi filozofiji, v katerih je dokazano bivanje božje in različnost človeške duše in telesa [poslovenil Primož Simoniti; uvod napisal Mirko Hribar]. Ljubljana: Slovenska matica. Prva, druga in tretja meditacija, str. 49-82. <"KLIK"...

Platon in Aristotel (video predstavitev)

Platon https://www.youtube.com/watch?v=VDiyQub6vpw Slovenski prevod Brigita Novak, 4. A/IB, april 2017. Vir: YouTube, PHILOSOPHY - Plato, dostopno na: https://www.youtube.com/watch?v=VDiyQub6vpw (12. 11. 2015) Platon (o idejah)...