Select Page

Vir: https://www.mladina.si/47298/leva-desna-leva-desna/, 22. 5. 2019

Učna tema:

DRUŽBENA MOČ IN OBLAST

Učne enote:

Vir: Barle – Lakota, A., Počkar, M., Novak – Fajfar, B., Popit, T., Pluško, A. (2004). UVOD V SOCIOLOGIJO, učbenik za sociologijo v gimnazijskem izobraževanju. Ljubljana: DZS