Select Page

Varstvo pri delu za 1. R, 3. R in posamezne dijake 2. R

V sredo, 18. septembra 2019, bo na Gimnaziji Ilirska Bistrica organizirano predavanje in opravljanje izpita iz varstva pri delu za prvi letnik in opravljanje izpita iz varstva pri delu za tretji letnik programa tehnik računalništva. Izvajalca predavanja in izpita iz...

Sprejem dijakov in dijakinj 1. letnika Gimnazije Ilirska Bistrica

»Danes smo se zbrali, da medse sprejmemo novo generacijo dijakov in dijakinj Gimnazije Ilirska Bistrica. Na naši šoli imamo običaj, ki zaznamuje njihov vstop v srednjo šolo; z uradnim sprejemom se iz učencev, osnovnošolcev, spremenijo v dijake, srednješolce.« To so...

Roditeljski sestanek za starše dijakov 1. letnika

Spoštovani starši dijakov in dijakinj 1. letnika! Vabimo Vas na roditeljski sestanek za 1. letnik programov gimnazija in tehnik računalništva, ki bo v torek, 17. septembra 2019, ob 16.30 v prostorih Gimnazije Ilirska Bistrica. Po skupnem delu, na katerem...

Razglasitev rezultatov jesenskega roka poklicne mature

Razglasitev rezultatov poklicne mature na jesenskem roku bo v ponedeljek, 9. 9. 2019, ob 11.00 v sejni dvorani Šolskega centra Postojna, Cesta v Staro vas 2, Postojna. Za kandidate – občane bo razglasitev rezultatov ob 14.00. Če se kandidati sami ne morejo udeležiti...

Zdravniški pregled in zdravstvena vzgoja za 1. A, 1. R, 3. R in 3. A

Zdravniški pregled in zdravstvena vzgoja za 1. A V torek, 10. septembra 2019, bosta za 1. A/IB (12 deklet in 8 fantov) organizirana zdravniški pregled in zdravstvena vzgoja. Prva polovica oddelka (prvih deset dijakov po abecednem vrstnem redu priimkov) se zbere ob...

Svečani sprejem dijakov/inj 1. letnika Gimnazije Ilirska Bistrica

V torek, 10. septembra 2019, bo ob 12.30 uri pred vhodom v šolo potekal uradni sprejem dijakov/inj 1. letnika Gimnazije Ilirska Bistrica (programa gimnazija in tehnik računalništva). Dijaki/nje vseh oddelkov programov gimnazija in tehnik računalništva se v spremstvu...

1. sestanek predstavnikov dijaške skupnosti 3. in 4. letnika

V torek, 3. 9. 2018, bo 6. šolsko uro v učilnici št. 9 1. sestanek predstavnikov dijaške skupnosti 3. in 4. letnika. Na sestanek sta vabljena po 2 predstavnika dijaške skupnosti oddelkov 3. in 4. letnika gimnazijskega programa in programa tehnik računalništva. Dnevni...

Podelitev nagrade mala Veronika Mii Valenčič

Organizator nagradnega pesniškega natečaja za srednješolce mala Veronika 2019 Fit media d.o.o. je maja 2019 razglasil zmagovalko. Med petimi pesmimi, ki jih je nominirala strokovna žirija, je največ glasov občinstva prejela pesem z naslovom Resnica ali izziv, avtorice...